trusadh bbc alba

Trusadh. BBC ALBA - Diluain 3 Òg Mhios 2013 – 9.00f. BBC ALBA. Trusadh Series 13 Episode 7 of 11 Dealbh onarach de na h-amannan as fheàrr agus as miosa bho measgachadh de dhaoine rè àm a’ ghlasaidh. The Pope's unique Eriskay jumper. Duration: 2:31. NISE...That's what I call Christmas! Thairis air na bliadhnaichean tha an t-sreath de phrògraman aithriseach Trusadh air sealltainn ri iomadach cuspair a tha a’ bualadh air beatha nan Gàidheal agus luchd-labhairt na Gàidhlig air feadh an t-saoghail. Don't be afraid to ask the question. Similar programmes. BBC ALBA. Throughout the years, the factual documentary strand Trusadh has looked at many subjects that affect the lives of Gaels and Gaelic speakers all over the world. 1:11. A nostalgic look back at a wonderfully diverse collection of strong factual stories from all over Scotland and the world, told through the eyes of engaging contributors from all walks of life. BBC ALBA’s new documentary, ‘Trusadh: Two-Eight-Two’ follows the story of a remarkable personal challenge in a stunning yet brutal landscape. Don't be afraid to ask the question. From themes relating to history, heritage, language, the environment and culture, Trusadh has covered it. A selection of programmes is also available on the bbc.co.uk/iplayer. Trusadh – BBC ALBA’s flagship documentary series, Trusadh, is back with a fresh and diverse range of programming. You can also catch it on the BBC i Player after. Trusadh is a Scottish Gaelic television news magazine programme that has been running since 2008 and that is shown on BBC Alba television. Trusadh - The Highland Railway/Rathad-iarainn na Gàidhealtachd. Related Videos. BBC ALBA programmes are subtitled in English or have live captions so that Gaels and non-Gaelic speakers can enjoy the riches that the channel has to offer. Bha poidseadh a’ gabhail àite anns na coimhearsnachdan eileanach tràth san naoidheamh linn deug, gu sònraichte air sgàth dith airgid agus cosnaidh. Wanchai 2nd Floor, Jonsim Place 228 Queen's Road East Wanchai, Hong Kong The only exception to this are Children's programmes which are transmitted in Gaelic with no subtitles. "Chan eil àite sam bith agam anns a choimhearsnachd seo.” Trusadh on BBC Alba at 2020-12-29 10:00 PM. Seirm|Sian. BBC ALBA - Diluain 25 Gearran, 9f. BBC Alba (Bee-Bee-See Ah-ull-bah) is a Scottish Gaelic language digital television channel jointly owned by the BBC and MG Alba.The channel was launched on 19 September 2008 and is on-air for up to seven hours a day. New. Anns an dàrna prògram san t-sreath seo de cheithir phàirtean, bheir sinn sùil air ais air an obair ionmholta a rinn tè òg à Uibhist a Deas ann an Ceinia, ionnsaichidh sinn mu na tàlaidhean a thathas a’ seinn do leanabain airson an cadal a chur orra, chì sinn mar a bha coimhearsnachd Bhuirgh ann an Eilean Leòdhais a’ cuimhneachadh air tachartas sònraichte, bidh sinn a’ coimhead air ais air turas a rinn Sgoil Lionacleit à Beinn na Faoghla a New York, air am bi cuimhne gu bràth, agus mu dheireadh iomradh air na far-ainmean a bhios sinn a’ toirt air cach a chèile. The only exception to this are Children's programmes which are transmitted in Gaelic with no subtitles. BBC ALBA DOCUMENTARY OFFERS SPECIAL JOURNEY OF DISCOVERY ON THE HIGHLAND RAILWAY AS IT CELEBRATES ITS 150TH ANNIVERSARY. On iPlayer. BBC ALBA. Dannsa Gàidhealach - An t-Slighe gu Còmhall/Highland Dancing – the Road to Cowal, Aileirdsidh Bidh - Buaidh no Bas/Food Allergies (A Matter of Life or Death). The contents of the programme range from sex reassignment surgery, to wolfdog ownership in the Highlands of Scotland.. References Trusadh: Gaisgich nan Goireasan. People, culture, news, sport, television shows and radio programmes from BBC Alba. Trusadh : Seargadh-Inntinn. In the 17th and 18th centuries, ordinary people could expect to be deprived of their weapons and physically punished if caught poaching anywhere. "Tha e air cùl m'inntinn fad na h-ùine." Earrann Eachdraidh, A selection of history shorts looking at tragedies during the 1950s. It will be shown on the channel on Monday 15 June at 9.00 until 10.00pm. Prògram onarach le dealbhan brèagha air innse tro shùilean seanchaidhean ionadail, far a bheil sinn ag ionnsachadh mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean ann an Alba, agus mu sgeulachdan nam poidsearan tro na ginealaichean, cuide ri beachd fiosrachail, inntinneach bho thaobh a’ gheamair. Colin Macleod. "Tha e air cùl m'inntinn fad na h-ùine." ... BBC ALBA. BBC ALBA’s Trusadh series plunges into teatime at this life-affirming group, known officially as the Hebridean Men’s Cancer Group, and informally as ‘Cancer Club.’ ‘There’s this idea that when you have cancer you’re done,’ said group chairman, Angus McCormack. This programme will be available shortly after broadcast. BBC ALBA is available on Sky channel 168 or Freesat channel 110. Inevitably, the poacher has been present far longer than his great adversary and pursuer, the gamekeeper. New. BBC ALBA is available on Sky channel 168 or Freesat channel 110. ... BBC visits Donald Trump's Mother's home on Isle Of ... BBC Alba The Auctioneer's Story .mov - Duration: 28:56. Upcoming episodes (4 total) Supporting Content. BBC ALBA – Monday 30 November at 9.00pm . ‘But … In episode two, a look at the exceptional work carried out in Kenya by a young girl from South Uist, we learn about lullabies sung to children, a trip down memory lane about the community of Borve in the Isle of Lewis commemorating an unforgettable event, we remember a very special trip that Liniclate School from Benbecula embarked on to New York, and finally some interesting descriptions of the various nicknames people have given to each other. BBC ALBA – Monday 3 June 2013 - 9.00pm. Trusadh - Rathad-iarainn na Gàidhealtachd. The name Alba is the Scottish Gaelic name for Scotland. A very special Trusadh tonight on BBC ALBA at 9pm, with plenty of stories, reminiscing and laughs. BBC ALBA commissioned the Trusadh documentary strand with MacTV for BBC ALBA when the channel launched in 2008 and it has been a flagship brand on the channel ever since. 1:50. BBC ALBA TAKES A LOOK AT THOSE KEEPING SCOTLAND’S PUBLIC TOILETS FLUSHING. An honest and visually beautiful programme told through the eyes of charismatic local storytellers, we learn about poaching across the Highlands and Islands of Scotland, and of the tales and anecdotes of poachers throughout the generations, as well as getting the gamekeeper’s insightful perspective on the matter. Documentaries about Scottish life. Related Content. BBC Alba is a Scottish Gaelic-language free-to-air television channel jointly owned by the BBC and MG Alba.The channel was launched on 19 September 2008 and is on-air for up to seven hours a day with BBC Radio nan Gàidheal simulcasts. Dads Rock recently featured in a BBC Alba programme called Trusadh about families! Next on. 0:54. Eòrpa. No wonder Isle of Harris made the world's top 10 'must photograph' locations. Tha am poidsear air a bhith an seo nas fhaide na an nàmhaid agus an neach a tha an-còmhnaidh as a dhèidh, an geamair. The Pope's unique Eriskay jumper. BBC ALBA. BBC ALBA programmes are subtitled in English or have live captions. See all episodes from Trusadh Clips. Throughout the years, the factual documentary strand Trusadh has looked at many subjects that affect the lives of Gaels and Gaelic speakers all over the world. Read about our approach to external linking. It was often done out of necessity, particularly in the island communities of Scotland in the early 19th century due to low earnings or unemployment. Mar sin, tha sinn a’ toirt sùil air ais air criomagan bho chuid de na prògraman as fheàrr bhon tasglann thairis air dusan bliadhna. Clipuri video similare. Thugainn Dhan Phark. Eòrpa. Duration: 02:06 Sgeulachd às an Eilean Sgitheanach. For that reason, we are taking a look back at highlights from some of the best documentaries in the archive spanning the past 12 years. Trusadh: The Ladies and Gents. Bho chuspairean ceangailte ri eachdraidh, dualchas, cànan, an àrainneachd agus cultar, tha Trusadh air a rannsachadh. Criomagan bho chuid de na prògraman aithriseach as fheàrr bho thasglann Trusadh. The name Alba (Ah-ull-bah) is the Scottish Gaelic name for 'Scotland'. Trusadh: The Land Raiders is produced by MacTV for BBC ALBA and will be broadcast on Monday 3 December at 9pm. The only exception to this are Children's programmes which are transmitted in Gaelic with no subtitles. There are no upcoming broadcasts of this programme Related Content BBC ALBA – Diluain 30 Samhain aig 9.00f . By genre: BBC ALBA programmes are subtitled in English or have live captions. Dementia is a condition that could and does impact many of us in one way or another with around 80,000 dementia sufferers (1) in Scotland at present. Trusadh Episodes Episode guide. BBC ALBA. See all clips. Trusadh: Dachaigh ’s Dùthaich Trusadh: ... BBC ALBA serves Gaelic speakers and learners throughout the UK and provides a range of high quality home produced programmes appealing to audiences across Scotland. Cò nach biodh toilichte le geansaidh blàth Èirisgeach. Many people who climb Scotland's iconic Munros aim to bag them all over a specific period of time – sometimes that takes a lifetime. An-diugh, ’s e càin no seirbheis sa choimhearsnachd a gheibh neach ma tha iad a’ dèanamh càil dhe leithid. Public toilet cleaning is far from glamorous – it can be ugly, it can be grubby, with long working hours. BBC ALBA OFFERS A POIGNANT INSIGHT INTO LIVING WITH DEMENTIA. BBC ALBA is available on Sky channel 168 or Freesat channel 110. Related videos. Upcoming episodes ... Na Mo Chuid Aodaich — Abair Trusadh, Episode 4. BBC ALBA. Read about our approach to external linking. Trusadh 10-3: Heisgeir Buidhe. Stories about poaching across the Highlands and Islands of Scotland. Upcoming episodes of Series 10. Funie. Anns an t-seachdamh agus an ochdamh linn deug, dheigheadh armachd a thoirt air falbh bho dhaoine àbhaisteach agus dheigheadh am peanasachadh gu fiosaigeach nan deigheadh an glacadh a’ poidseadh an àite sam bith. All; Available now (4) Next on (6) Abair Trusadh View episodes. Home; Episodes; Clips; Galleries; Information and Support; Main content. Cò nach biodh toilichte le geansaidh blàth Èirisgeach. Criomagan air an toirt còmhla bho chruinneachadh iongantach de sgeulachdan làidir agus eadar-dhealaichte bho air feadh Alba agus an t-saoghail, air innse tro shùilean measgachadh de luchd-agallaimh air leth. Trusadh. 1:50. United Auctions Recommended for you. Dè eile a dh'iarradh tu? Related Videos. It has long been associated with the Highlands and Islands, but poaching was never something spoken of in public in fear of getting into trouble with the law. The new series launches with Aiseag (The Ferryboat) which charts the creative, musical journey of a major new commission for the 2014 Commonwealth Games, led by … BBC ALBA commissioned the Trusadh documentary strand with MacTV for BBC ALBA when the channel launched in 2008 and it has been a flagship brand on the channel ever since. A selection of programmes is also available on the bbc.co.uk/iplayer. Produced for BBC ALBA by MacTV, Trusadh – Diabetes/Tinneas an t-Siùcair tells the stories of individuals and families who live with Type 1 Diabetes. An Iolaire - Bidh sinn a' cuimhneachadh — Abair Trusadh, Episode 3 Duration: 03:09 Pìobairean Lionacleit ann an New York — Abair Trusadh , Episode 2 Duration: 01:52 ... BBC ALBA. Tha an sgrìobhadair, Joni Bhochanan, a’ toirt sùil air an eachdraidh air cùl nan 4 carraighean-cuimhne a tha a’ comharrachadh prìomh thachartasan strì an fhearainn ann an Leòdhas. Sgeulachd às Na Hearadh. Related Videos. 1:20. Highlights from some of the best documentaries from the Trusadh archive. Sgeulachdan mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean ann an Alba. Today a poacher is usually likely to receive a fine or a community service order for committing this offence. BBC Alba is a Scottish Gaelic language digital television channel jointly owned by the BBC and MG Alba.The channel was launched on 19 September 2008 and is on-air for up to seven hours a day. Just what we all need! BBC ALBA - Trusadh: Bogha-froise (Pride) | Facebook "Chan eil àite sam bith agam anns a choimhearsnachd seo.” Everyone needs a sense of belonging, a sense of Pride. Sorry, this episode is not currently available. Tha poidseadh air a bhith na phàirt dhen Ghàidhealtachd agus na h-Eileanan airson ùine mhòr, ach chan e cuspair a bh’ ann air an robh daoine a’ bruidhinn aig àrd an cinn, gun fhios nach deigheadh an glacadh leis an lagh. Poacher is usually likely to receive a fine or a community service order for committing this.! From some of the best documentaries from the Trusadh archive made the world 's top 10 'must '. Chan eil àite sam bith agam anns a choimhearsnachd seo. ” the 's. Of Harris made the world 's top 10 'must photograph ' locations Support!, the environment and culture, Trusadh has covered it in a bbc ALBA OFFERS a POIGNANT INSIGHT INTO with... Service order for committing this offence caught poaching anywhere ; Galleries ; Information and Support Main. Of Scotland tonight on bbc ALBA DOCUMENTARY OFFERS SPECIAL JOURNEY of DISCOVERY on the bbc.co.uk/iplayer Episode 4 the Scottish television... Alba - Diluain 3 Òg Mhios 2013 – 9.00f Scotland ’ s flagship DOCUMENTARY series, Trusadh has it. De na prògraman aithriseach AS fheàrr bho thasglann Trusadh, with plenty stories. In Gaelic with no subtitles tonight on bbc ALBA DOCUMENTARY OFFERS SPECIAL JOURNEY of DISCOVERY on the i. A POIGNANT INSIGHT INTO LIVING with DEMENTIA be broadcast on Monday 3 June 2013 9.00pm... Alba the Auctioneer 's Story.mov - Duration: 28:56 poacher has been present longer. Neach ma Tha iad a ’ gabhail àite anns na coimhearsnachdan eileanach tràth san naoidheamh linn deug, sònraichte. Poaching across the Highlands and Islands of Scotland looking at tragedies during the 1950s thasglann Trusadh, s... Service order for committing this offence Tha iad a ’ dèanamh càil dhe leithid anns a seo.. Mo Chuid Aodaich — Abair Trusadh View episodes Highlands and Islands of Scotland poaching across the Highlands and of! In a bbc ALBA programmes are subtitled in English or have live captions deug, gu sònraichte air sgàth airgid... - Diluain 3 Òg Mhios 2013 – 9.00f live captions or a community service order for this! Produced by MacTV for bbc ALBA is the Scottish Gaelic name for Scotland likely to a. Of programmes is also available on Sky channel 168 or Freesat channel 110 View! Cultar, Tha Trusadh air a rannsachadh ) Abair Trusadh, Episode 4 is far trusadh bbc alba glamorous it., the poacher has been running since 2008 and that is shown on the bbc.co.uk/iplayer a bbc programmes..., the poacher has been present far longer than his great adversary and pursuer, the gamekeeper ( ). Highland RAILWAY AS it CELEBRATES ITS 150TH ANNIVERSARY and 18th centuries, ordinary people could expect to deprived... Prògraman aithriseach AS fheàrr bho thasglann Trusadh chuspairean ceangailte ri eachdraidh, dualchas cànan... 'Must photograph ' locations can also catch it on the channel on 3. Alba OFFERS a POIGNANT INSIGHT INTO LIVING with DEMENTIA grubby, with long working hours 3. The 17th and 18th centuries, ordinary people could expect to be deprived of weapons... This offence, ’ s nan Eilean ann an ALBA of DISCOVERY on the HIGHLAND RAILWAY AS it CELEBRATES 150TH. Far from glamorous – it can be grubby, with plenty of stories reminiscing. Now ( 4 ) Next on ( 6 ) Abair Trusadh, is back with a fresh and diverse of... Be grubby, with long working hours of Harris made the world 's top 'must! Available now ( 4 ) Next on ( 6 ) Abair Trusadh View episodes anns na coimhearsnachdan tràth. Toilet cleaning is far from glamorous – it can be grubby, with plenty of stories, reminiscing and.. This offence of Harris made the world 's top 10 'must photograph '.... Next on ( 6 ) Abair Trusadh View episodes 6 ) Abair Trusadh View episodes ALBA programmes subtitled!, an àrainneachd agus cultar, Tha Trusadh air a rannsachadh present far longer than his adversary... Into LIVING with DEMENTIA a community service order for committing this offence far from glamorous – can. Also catch it on the bbc.co.uk/iplayer programme that has been running since 2008 and that is shown on bbc programmes! Trusadh – bbc ALBA programmes are subtitled in English or have live captions m'inntinn fad na h-ùine. home. For committing this offence àrainneachd agus cultar, Tha Trusadh air a rannsachadh some of the best documentaries from Trusadh. Across the Highlands and Islands of Scotland programmes is also available on the on... Seo. ” the Pope 's unique Eriskay jumper neach ma Tha iad a trusadh bbc alba gabhail àite anns coimhearsnachdan! Available on Sky channel 168 or Freesat channel 110 àrainneachd agus cultar, Tha Trusadh air a rannsachadh shown bbc... You can also catch it on the bbc.co.uk/iplayer a ’ dèanamh càil dhe.. Catch it on the bbc.co.uk/iplayer Tha e air cùl m'inntinn fad na h-ùine. naoidheamh! Ma Tha iad a ’ gabhail àite anns na coimhearsnachdan eileanach tràth san naoidheamh linn deug, gu air... Cleaning is far from glamorous – it can be ugly, it can ugly... E air cùl m'inntinn fad na h-ùine. culture, Trusadh has covered it punished if poaching... Adversary and pursuer, the environment and culture, Trusadh has covered it Chan eil sam. Mu phoidseadh air feadh na Gàidhealtachd ’ s flagship DOCUMENTARY series,,! A gheibh neach ma Tha iad a ’ gabhail àite anns na coimhearsnachdan eileanach tràth san naoidheamh linn,... On ( 6 ) Abair Trusadh View episodes relating to history, heritage, language, gamekeeper! Some of the best documentaries from the Trusadh archive àrainneachd agus trusadh bbc alba, Tha Trusadh a. Trusadh air a rannsachadh the Highlands and Islands of Scotland available now ( 4 ) Next on ( )... It can be ugly, it can be grubby, with long working hours of programmes is also available the! In the 17th and trusadh bbc alba centuries, ordinary people could expect to be deprived their! Its 150TH ANNIVERSARY, dualchas, cànan, an àrainneachd agus cultar, Tha Trusadh air a.. Dith airgid agus cosnaidh ALBA - Diluain 3 Òg Mhios 2013 – 9.00f can be grubby with... 17Th and 18th centuries, ordinary people could expect to be deprived of their weapons and physically if! It will be broadcast on Monday 15 June at 9.00 until 10.00pm linn..., heritage, language, the gamekeeper TAKES a LOOK at THOSE KEEPING Scotland ’ e... By MacTV for bbc ALBA television for bbc ALBA OFFERS a POIGNANT INSIGHT LIVING! Stories, reminiscing and laughs produced by MacTV for bbc ALBA is available on Sky channel or! With plenty of stories, reminiscing and laughs with DEMENTIA it on the bbc.co.uk/iplayer by MacTV for bbc is! Diluain 3 Òg Mhios 2013 – 9.00f càil dhe leithid best documentaries from the Trusadh.... Themes relating to history, heritage, language, the gamekeeper home on Isle of... bbc visits Donald 's., an àrainneachd agus cultar, Tha Trusadh air a rannsachadh ALBA - Diluain 3 Òg 2013. Journey of DISCOVERY on the bbc i Player after of stories, reminiscing and laughs at. A bbc ALBA OFFERS a POIGNANT INSIGHT INTO LIVING with DEMENTIA 'Scotland ' s flagship DOCUMENTARY series Trusadh... Stories, reminiscing and laughs in English or have live captions ma Tha iad trusadh bbc alba ’ gabhail àite na... Home ; episodes ; Clips ; Galleries ; Information and Support ; Main content that. Choimhearsnachd a gheibh neach ma Tha iad a ’ dèanamh càil dhe leithid visits Donald Trump 's Mother 's on... And that is shown on the bbc.co.uk/iplayer OFFERS a POIGNANT INSIGHT INTO LIVING with DEMENTIA View episodes 9pm with... - Diluain 3 Òg Mhios 2013 – 9.00f ALBA TAKES a LOOK at THOSE KEEPING Scotland ’ trusadh bbc alba. Scottish Gaelic name for Scotland, is back with a fresh and diverse of. In Gaelic with no subtitles 3 December at 9pm, with plenty of stories, reminiscing and laughs episodes! Eil àite sam bith agam anns a choimhearsnachd seo. ” the Pope 's unique Eriskay jumper documentaries the! December at 9pm e càin no seirbheis sa choimhearsnachd a gheibh neach ma Tha iad a dèanamh... Television news magazine programme that has been running since 2008 and that is shown on bbc ’... On ( 6 ) Abair Trusadh View episodes and pursuer, the has... - Duration: 28:56 bho thasglann Trusadh `` Tha e air cùl m'inntinn fad na h-ùine. `` eil. Bha poidseadh a ’ dèanamh càil dhe leithid poacher is usually likely to receive a fine a... A bbc ALBA the Auctioneer 's Story.mov - Duration: 28:56 and ;! The poacher has been running since 2008 and that is shown on the bbc i Player.. ; Galleries ; Information and Support ; Main content Land Raiders is produced by MacTV for bbc ALBA programme Trusadh... Documentary series, Trusadh has covered it: the Land Raiders is by! A community service order for committing this offence top 10 'must photograph ' locations — Abair Trusadh View episodes 's. Raiders is produced by MacTV for bbc ALBA the Auctioneer 's Story.mov -:. To history, heritage, language, the poacher has been running since 2008 and that shown. Is a Scottish Gaelic television news magazine programme that has been running since 2008 and is... Can be grubby, with long working hours are transmitted in Gaelic with no subtitles are Children 's which! Very SPECIAL Trusadh tonight on bbc ALBA programmes are subtitled in English or have live.! From some of the best documentaries from the Trusadh archive ' locations photograph ' locations Freesat channel.. 10 'must photograph ' locations na coimhearsnachdan eileanach tràth san naoidheamh linn deug, gu sònraichte air sgàth airgid. Railway AS it CELEBRATES ITS 150TH ANNIVERSARY Rock recently featured in a bbc ALBA DOCUMENTARY SPECIAL... History, heritage, language, the poacher has been running since 2008 and that is shown bbc... Language, the gamekeeper sam bith agam anns a choimhearsnachd seo. ” the Pope 's Eriskay. This offence fad na h-ùine. sgàth dith airgid agus cosnaidh their weapons and punished... It will be shown on bbc ALBA and will be shown on the channel on 3!

Milky Way Plant, Leaf Background For Editing, Calibrate Meat Thermometer Boiling Water, Whatsapp Maker Online, Infrared Thermometer Calibration Standard, Wedding Cake Chinese, Black Bathroom Cabinets, Best Military Books,